top of page

Privacybeleid

Algemene informatie

In dit Privacybeleid (dit "Beleid") betekent "FlyDedicated" "wij", "ons" of "onze" FlyDedicated BV en Fly Cooperation UA (beide in Nederland opgerichte bedrijven) en gezamenlijk; "u" of "uw" betekent u, de persoon die ons persoonsgegevens verstrekt; en "persoonsgegevens" heeft de betekenis die eraan wordt toegekend in artikel 4 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Alle persoonlijke gegevens worden verkregen, bewaard en verwerkt door FlyDedicated, in overeenstemming met dit beleid, alle wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming die van toepassing is op FlyDedicated (inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad (“AVG”)), en alle voorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming in enige overeenkomst of contract dat van kracht is tussen u en FlyDedicated met betrekking tot de levering door ons aan u van diensten en/of producten.

De hoofdvestiging van FlyDedicated in het kader van de AVG is Nederland (Europa).

Wanneer we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met dit beleid. Dit beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens over u die we verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken in verband met uw relatie met ons als klant of potentiële klant, ook wanneer u met ons reist of onze andere diensten gebruikt, onze websites of mobiele apps gebruikt, service agenten of callcenters en boeken om onze diensten te gebruiken via derden (zoals agenten, makelaars en andere vervoerders).

Dit beleid is op u van toepassing, ongeacht of u onze diensten of producten incidenteel gebruikt, of u zich hebt geregistreerd voor het gebruik van een van onze diensten of producten, of een contract met ons bent aangegaan met betrekking tot de levering door ons aan u van diensten en/of of producten. Alle producten en/of diensten die u van ons koopt, zijn onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden die u ook moet lezen en accepteren. In het geval van een conflict tussen dit Beleid en de voorwaarden van dergelijke producten of diensten (zoals, zonder beperking, die voorwaarden in enige FlyDedicated On-Demand Overeenkomst, of, in de FlyDedicated Algemene Voorwaarden van Vervoer), prevaleren de voorwaarden van die producten of diensten.

Dit Beleid is van kracht vanaf de "Ingangsdatum" die onderaan dit Beleid staat vermeld. Gebruik de "Laatst herziene datum" onderaan dit beleid om te bepalen wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Dit beleid is geldig vanaf de "Laatst herziene datum". We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, dit beleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Het is in uw eigen belang om deze pagina regelmatig te bezoeken om de nieuwste versie van dit beleid te bekijken. Als we dit beleid wijzigen of aanpassen, kunnen we u, waar van toepassing en waar mogelijk naar eigen goeddunken, op de hoogte stellen door middel van een bericht op onze website of met elk ander meldingsmiddel dat wij gepast achten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van een van onze diensten of producten of uw aankoop van een van onze producten of diensten of uw voortdurende verstrekking van persoonsgegevens aan ons na een wijziging of wijziging van dit beleid, wordt beschouwd als uw aanvaarding gebonden te zijn aan enige dergelijke veranderingen of modificaties.

Uw toegang tot of gebruik van onze diensten of producten en uw aankoop van een van onze producten of diensten is volledig vrijwillig. Lees dit beleid zorgvuldig door, aangezien uw toegang tot of gebruik van onze diensten of producten en uw aankoop van een van onze producten of diensten inhoudt dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en praktijken die in dit beleid worden beschreven, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, gebruik, verwerking en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid. Gebruik geen van onze diensten of producten en koop geen van onze diensten of producten als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of de implementatie ervan, wordt u uitgenodigd om contact met ons op te nemen op info@flydedicated.aero.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke gegevens over u, over uw reisarrangementen, over hoe u onze diensten en producten gebruikt, en over hoe u onze websites, callcenters en mobiele applicaties gebruikt, en dergelijke verzamelde persoonlijke gegevens omvatten, zonder beperking:

 • Uw voor- en achternaam;

 • Contactgegevens inclusief woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer;

 • Uw geboortedatum, nationaliteit en paspoortgegevens wanneer u een vlucht bij ons boekt;

 • Persoonlijke beschrijving en foto (inclusief paspoort en andere identificatiedocumenten) wanneer u een vlucht bij ons boekt;

 • Persoonlijke smaak (bijv. eten en drinken) en dieetwensen;

 • Medische aandoening (bijv. allergieën voor cateringdoeleinden en handicaps).

 • Informatie over uw reisarrangementen, zoals details van uw boekingen, reisschema, details van eventuele aanvullende assistentie die u nodig heeft en andere informatie met betrekking tot uw reis met ons.

 • Informatie over de diensten die we u in het verleden hebben geleverd, inclusief uw eerdere reisarrangementen, zoals vluchten en andere boekingen, en aanverwante zaken, zoals upgrades, enz.

 • Uw geografische positie;

 • Informatie over uw gebruik van onze websites, callcenters en mobiele applicaties, inclusief informatie over welke pagina's u bekijkt;

 • Informatie over interacties die u met ons en onze medewerkers heeft;

 • Uw financiële en creditcardgegevens (inclusief informatie die is ontvangen van externe banken en andere kredietinstellingen en kredietbeoordelingsinstellingen) die wij nodig hebben om u het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren; en,

 • Overige gegevens die wij nodig kunnen hebben om verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten overeenkomsten na te komen en/of klantonderzoeken en/of offertes uit te voeren.

Deze persoonlijke gegevens kunnen informatie bevatten die u rechtstreeks aan ons verstrekt of via bedrijven of agenten waarmee we samenwerken, evenals informatie die we verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt.

Wanneer en waarom verzamelen we 'gevoelige persoonsgegevens'?

Bepaalde categorieën van persoonsgegevens, zoals die over ras, etniciteit, religie of gezondheid, worden beschouwd als "gevoelige persoonsgegevens" in termen van toepasselijke wetgeving. Gevoelige persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien:

 • u specifieke medische hulp bij ons en/of een luchthavenexploitant heeft aangevraagd, zoals het verstrekken van rolstoelassistentie of zuurstof, of,

 • u toestemming van ons heeft gevraagd om te vliegen met een medische aandoening of omdat u zwanger bent, of,

 • u er anderszins voor hebt gekozen om dergelijke informatie aan ons te verstrekken (of een derde partij zoals de agent of makelaar via welke u uw boeking heeft gemaakt).

Door het verstrekken van persoonsgegevens die "gevoelige persoonsgegevens" zijn of kunnen worden beschouwd, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij dergelijke gegevens mogen verzamelen, gebruiken, delen met derden en overdragen, binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, in overeenstemming met met dit Beleid.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren, behandelen, verzenden en verwerken in het algemeen persoonsgegevens om u de beste service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • We hebben de persoonlijke gegevens nodig om aan uw verzoek te voldoen en u te voorzien van:

  • vlucht als u ervoor kiest om met ons te vliegen; en,

  • andere reisgerelateerde arrangementen als u ervoor kiest om deze bij ons te boeken.

 • Dit omvat het doorgeven van uw persoonsgegevens aan relevante autoriteiten zoals paspoortcontrole- en grensinstanties en, indien van toepassing, relevante politie- en douaneautoriteiten. Het kan ook zijn dat we contact met u moeten opnemen als we vragen hebben over uw verzoek. Daarnaast kunnen er reisarrangementen zijn die niet door ons worden verzorgd, maar die niettemin deel uitmaken van uw totale reis waaraan moet worden voldaan, zoals details van uw arrangementen op luchthavens en douane- en immigratieformaliteiten.

 • Om de algemene vragen te behandelen die u van tijd tot tijd stelt over onze diensten;

 • Om ervoor te zorgen dat u of een passagier niet het onderwerp of doelwit is van enige economische of handelssanctiewet of -regelgeving of reisverbod;

 • Ten behoeve van boekhouding en facturering, immigratie- en douanecontrole, gezondheid en veiligheid, beveiliging en wettelijke naleving;

 • Om verplichtingen na te komen en/of rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;

 • Om due diligence of andere antecedentenonderzoeken van u uit te voeren (via gegevens uit de sanctie- en handhavingslijst) om onze rechten, belangen, eigendommen en veiligheid en de belangen, rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen;

 • Voor het intern bijhouden van gegevens en de algemene administratie van uw gegevens door ons, waaronder bijvoorbeeld boekhouding en facturering, auditing, krediet- of andere betaalkaartverificatie, antifraudescreening (inclusief het gebruik van doorzoekingen van kredietreferentiebureaus en validatiecontroles van betaalkaarten ), immigratie- en douanecontrole, veiligheid, beveiliging, gezondheid, administratieve en juridische doeleinden en het testen, onderhouden en ontwikkelen van systemen.

 • Voor veiligheidsdoeleinden om uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard en/of verwerkt te beschermen;

 • Voor het trainen van onze medewerkers met betrekking tot het leveren van onze service en producten aan u;

 • Voor statistische analyse;

 • Om onze producten en diensten te verbeteren;

 • Voor onze algemene marketingdoeleinden waarbij u ons hebt laten weten dat u ermee instemt informatie over ons en onze diensten, producten en aanbiedingen te ontvangen;

 • Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor feedback over onze diensten en diensten van externe leveranciers om ons te helpen bij hun verbetering en ontwikkeling, en om diensten te leveren die zijn afgestemd op uw vereisten en om u persoonlijker te behandelen , bijvoorbeeld:

  • om berichten en informatie te bezorgen waarvan wij denken dat deze relevant en interessant voor u kan zijn, voorafgaand aan, tijdens en na uw reis met ons

  • om uw reiservaring te personaliseren en aan te passen

Wanneer u met ons reist en gebruik maakt van luchthavens waarop wij actief zijn, kunnen wij mogelijk controleren waar u zich op de luchthaven bevindt, bijvoorbeeld op basis van het feit dat u door de veiligheidscontroles bent gekomen. Deze informatie kan worden gebruikt om te helpen bij vluchtverbindingen en bij het snel en effectief instappen in vliegtuigen, en om een persoonlijke service te bieden.

Houd er ook rekening mee dat op sommige luchthavens waar we actief zijn, gezichtsherkenning en gerelateerde biometrische technologie wordt gebruikt om het instappen van passagiers te vergemakkelijken.

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden in overeenstemming met de bewaartermijnen die zijn vastgesteld door de toepasselijke wetgeving en ons interne beleid.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens (en alle persoonlijke gegevens van derden die door u aan ons zijn verstrekt) bekendmaken aan:

 • luchtvervoerders, de eigenlijke vervoerder (als FlyDedicated het vervoer waarop u recht heeft door een andere vervoerder laat afhandelen, is die andere vervoerder de feitelijke vervoerder zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake luchtvervoer), en andere derde partijen om uitvoering te geven aan onze verplichtingen onder elk contact dat tussen u en ons is aangegaan voor het verlenen van vluchtdiensten;

 • bedrijven die deel uitmaken van de groep van bedrijven waar wij van tijd tot tijd deel van kunnen uitmaken, en onze filialen;

 • onze gemachtigde vertegenwoordigers;

 • derden:

  • in het geval dat we ons volledige bedrijf of onze activa verkopen (in welk geval de openbaarmaking alleen aan een potentiële koper en hun professionele adviseurs zal zijn) of in het geval van een due diligence-oefening uitgevoerd op FlyDedicated door een potentiële investeerder of partner (waarin de openbaarmaking van gebeurtenissen is gericht aan de potentiële investeerder of partner en zijn professionele adviseurs, is beperkt voor zover vereist, en is onderworpen aan vertrouwelijkheidsbescherming voor zover uitvoerbaar);

  • als we verplicht zijn om dergelijke persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of verzoek (hetzij in Nederland, hetzij elders);

  • om uitvoering te geven aan en/of af te dwingen van de voorwaarden van een contract dat tussen u en ons is aangegaan;

  • om onze rechten, eigendommen en veiligheid en de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen (inclusief door middel van uitwisseling van informatie met derden met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering);

  • om due diligence of andere antecedentenonderzoeken van u uit te voeren (via 'sanctie- en handhavingslijstgegevens') om onze rechten, belangen, eigendommen en veiligheid en de belangen, rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen;

  • om uw reisarrangementen te vergemakkelijken, inclusief andere vervoerders en luchthavenexploitanten, douane- en immigratieautoriteiten, agenten of makelaars die betrokken zijn bij het maken van uw reisarrangementen, en dienstverleners op het gebied van wereldwijde distributiesystemen; en,

  • die diensten leveren aan u of aan ons, zoals bedrijven die luchthavenassistentie, grondafhandeling, catering, brandstof, transport en vliegtuigpersoneel (piloten en cabinepersoneel) bieden.

 

FlyDedicated en andere luchtvaartmaatschappijen zijn in verschillende landen wettelijk verplicht om grenscontrolebureaus en andere overheidsinstanties toegang te geven tot boekings- en reisinformatie en andere persoonlijke gegevens (inclusief gegevens verkregen uit officiële foto-identificatiedocumenten). Daarom kan alle informatie die we over u en uw reisarrangementen hebben, worden bekendgemaakt aan de douane, immigratie en overheidsinstanties van elk land in uw reisroute.

Bovendien vereisen wetten in verschillende landen dat FlyDedicated en andere vervoerders paspoort- en bijbehorende informatie verzamelen voor alle passagiers voorafgaand aan reizen naar of vanuit die landen. Indien nodig zal FlyDedicated deze informatie verstrekken aan de relevante douane- en immigratieautoriteiten.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens over u?

We verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u onze diensten of producten gebruikt (hetzij rechtstreeks door ons geleverd of door een ander bedrijf of een andere agent), wanneer u met ons reist en wanneer u onze website, callcenters of mobiele applicaties gebruikt. Hieronder volgen voorbeelden van wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen:

 • wanneer u een vlucht of andere producten of diensten boekt of zoekt op onze website of mobiele applicaties;

 • wanneer u een vlucht of andere producten of diensten boekt of zoekt via onze andere verkoopkanalen, zoals via een agent of makelaar;

 • wanneer u contact opneemt met onze callcenters of serviceagenten of verkoopvertegenwoordigers;

 • wanneer u met ons reist en luchthavens gebruikt waar wij actief zijn;

 • als u gebruik maakt van loungefaciliteiten die door ons of onze agenten worden aangeboden;

 • als u onze in-flight entertainment- en communicatiediensten gebruikt;

 • als u een klantonderzoek invult of ons feedback geeft;

 • als u meedoet aan een prijsvraag of zich aanmeldt voor een actie;

 • als u ervoor kiest om met ons te communiceren via sociale media, zoals Facebook.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over u ontvangen van derden, zoals:

 • bedrijven die door ons zijn gecontracteerd om u diensten te verlenen;

 • bedrijven die betrokken zijn bij uw reisplannen, waaronder relevante luchthavenexploitanten en douane- en immigratieautoriteiten;

 • bedrijven (bijv. autoverhuurders en hotels) die deelnemen aan onze programma's.

 

Hoe we cookies gebruiken

Cookies zijn een kleine hoeveelheid gegevens die door de server worden verzonden en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkel individu. Om dezelfde reden kunnen we informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies helpen ons om onze diensten te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren.

U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt cookies weigeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling selecteert, heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze services. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u zich aanmeldt bij onze diensten, tenzij voor het plaatsen van cookies uw geïnformeerde toestemming is vereist.

Meer informatie vindt u op onze pagina Cookiebeleid

Wanneer sturen we u marketingcommunicatie?

U kunt marketingcommunicatie van ons ontvangen, of van derden die door ons worden gebruikt om namens ons marketingcommunicatie te verzenden, als u ervoor hebt gekozen dergelijk materiaal te ontvangen. Onze marketingcommunicatie bevat altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van verdere marketingcommunicatie.

Als u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven opinfo@flydedicated.aero 

Beveiliging, opslag en overdracht

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig zijn. We beschikken over geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de persoonlijke gegevens die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Al onze werknemers en leveranciers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens en/of die betrokken zijn bij de verwerking van die gegevens, zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Als u bijvoorbeeld een passagier bent op een vlucht die door ons wordt uitgevoerd, kunt u er zeker van zijn dat geen van onze bemanningsleden een foto van u zal maken terwijl u zich in ons vliegtuig bevindt en de foto vervolgens op sociale media zal uploaden, of zal onthullen aan een persoon het feit dat u met ons vliegtuig vliegt, of uw vertrouwelijke informatie openbaar te maken waar zij tijdens uw vlucht toegang toe kunnen krijgen (in elk geval, tenzij openbaarmaking vereist is om een van de redenen die in dit beleid worden uiteengezet).

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op en verwerkt door onze systemen en kunnen ook worden opgeslagen op en verwerkt door systemen van een door ons aangestelde derde partij gegevensverwerker(s). De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door werknemers die buiten de EER werken en voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Dergelijke werknemers kunnen onder meer worden ingezet voor het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit beleid, de AVG en alle wetten met betrekking tot gegevensbescherming die van toepassing zijn op FlyDedicated.

Intrekking van toestemming

Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op enig moment intrekt, kan dit betekenen dat we niet in staat zijn om alle of een deel van de producten of diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd (bijvoorbeeld: als u een vlucht bij ons boekt en voorafgaand aan de vlucht trekt u uw toestemming in voor de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van die vlucht, dan kunnen wij u de vlucht niet verstrekken). Houd er rekening mee dat u in deze omstandigheden geen restitutie kunt krijgen van vergoedingen of gelden die u zou hebben betaald.

Aan de andere kant, als u bijvoorbeeld uw toestemming intrekt om u marketingcommunicatie te sturen, heeft een dergelijke intrekking geen gevolgen.

Overdracht van informatie via internet​

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Services worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Links naar websites van derden

Onze websites, online diensten en mobiele applicaties kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites en alle diensten die via deze websites toegankelijk zijn, hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of voor persoonlijke gegevens die worden verzameld via deze websites of diensten. U wordt geadviseerd om dit beleid te controleren voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt of deze services gebruikt.

Telefoongesprekken

We kunnen telefoongesprekken afluisteren of opnemen om uw veiligheid en die van ons te verbeteren, om ons in staat te stellen klachten efficiënt af te handelen, onze klantenservice te verbeteren en voor trainingsdoeleinden voor personeel. Als uw telefoongesprek met ons wordt opgenomen, ontvangt u hiervan voorafgaand aan het gesprek met ons bericht.

Informatie verstrekken over iemand anders

Als u ons persoonlijke gegevens over iemand anders verstrekt, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden, toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens en dat u hen op de hoogte hebt gesteld van onze identiteit, van dit beleid en van de doeleinden (zoals uiteengezet in dit Beleid) waarvoor hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien, bekijken, overdragen en verwijderen

Op eenvoudig verzoek van u stellen wij uw persoonsgegevens ter inzage. Als u ons vertelt dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren onjuist zijn of ongepast worden gebruikt, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen, indien van toepassing. U heeft ook andere rechten zoals het recht om ons te verzoeken om wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen op info@flydedicated.aero  

Klacht, toepasselijk recht, jurisdictie en scheidbaarheid

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de aanvaarding, interpretatie of naleving van dit Beleid zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Nederland (Europa), die de wetten van Nederland zal toepassen; op voorwaarde echter dat:​

 • als dit beleid door middel van verwijzing is opgenomen in een contract met een eigen rechtskeuze en jurisdictie, dan zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de aanvaarding, interpretatie of naleving van dit beleid worden voorgelegd aan het rechtsgebied en onderworpen zijn aan de heersende wet, van dat contract.

 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit gevestigd binnen de EER. Lijst met contactgegevens van toezichthoudende autoriteiten binnen de EER is beschikbaar hier.

Als enig deel van dit beleid om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of overheidsinstantie met een bevoegde jurisdictie of door een toezichthoudende autoriteit, dan wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van dit beleid volledig van kracht. kracht en effect. 

Verdere details

Meer informatie over uw rechten onder de AVG vindt u op hier.

Versie:januari 2023

bottom of page